Keresési találatok

Közösségi és alacsony küszöbű ellátás

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása a következő szolgáltatásokat biztosítja:

 • problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére,
 • készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása,
 • pszichoszociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének előmozdítása, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

A szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell:

 • a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
 • a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
 • a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
 • az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
 • megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
 • A szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindítása, segítése.

A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása és az alacsony küszöbű ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.

A szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása magában foglalja:

 • az egészségügyi ártalmak csökkentését, így különösen a tűcsereprogramok körében a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentését steril és kiegészítő eszközök, készítmények biztosításával, használt eszközök begyűjtésével, továbbá az egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés szervezését,
 • a krízis-intervenciót, az egészségügyi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését,
 • a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben a rövid pihenési, mosási, szárítási és mosakodási lehetőség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítását.
 • A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás keretében a fent meghatározottakon túl biztosítani kell:

 • a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
 • a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
 • A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás esetén a természetes személyazonosító adatokat nem kell megadni.

Kapcsolódó híreink

Elige Vitam díjat kapott Fekete Zsuzsa

2016/06/29
“Sok megváltozott életet láttam Ráckeresztúron. Boldog vagyok, ha belebotlok ...
Tovább

Változás még időben

2016/05/03
 „Legyen ez a szívcsere helye, hogy ne legyen szükség ...
Tovább

A legjobb süteményeket keresik

2015/12/01
Van egy remek recepted és mindenki dicséri? El is ...
Tovább

Szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményeink