Keresési találatok

Közösségi pszichiátriai ellátás

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A közösségi pszichiátriai ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja:

  • problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések,
  • készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről,
  • pszichoszociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

A közösségi pszichiátriai ellátást közösségi gondozó és közösségi koordinátor végzi.

A pszichiátriai betegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell:

  • a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
  • a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
  • a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
  • a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
  • az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
  • megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A közösségi ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.