Keresési találatok

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások – Szenvedélybetegek közösségi ellátása

“és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. ” (Fil 4,7)

Ellátási terület: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ellátási forma: szociális alapellátás, amely önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.
Ügyfélfogadási rend: H-Cs: 9 – 15h-ig, P: 9-13h-ig
Ellátottak: főként alkohol-, gyógyszer-, egyéb szerhasználó, játék-, internet-, társfüggőségben szenvedő középkorú férfiak és nők.
Gondozotti létszám: jelenleg 46 fő

Hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott ellátást, gondozást kínálunk, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére. Segítségnyújtásunk során megkeressük azokat a természetes erőforrásokat, amelyek segíthetik klienseink gyógyulásának elérését, megtartását. Életviteli támogatást nyújtunk a bio-pszicho-szociális rehabilitáció során az egészségügyi és szociális ellátórendszer szakembereivel együttműködve.

Az ellátási szükségletek felmérése szerint mind a problémaelemzés, -kezelés, mind a készségfejlesztés, pszichoedukáció, a pszicho-szociális rehabilitációs segítségnyújtás bevált módszerek betegeink terápiájában. A csoportfoglalkozásokon a kliensek egy része vesz részt, míg mások inkább az egyéni lelki gondozást igénylik.

A csoportfoglalkozásokon aktuális életvezetési problémákról, krízishelyzetekről is beszélgetünk, előmozdítva az önsegítésre való képességet, és a tagok közötti segítő kapcsolatot. Önsegítő jellegű, családtagokat bevonó csoportok alakulnak.

A különféle ügyek intézésének segítése személyesen, levélben, telefonon, interneten keresztül történik. Elsősorban szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási problémákhoz, foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, okmányok megszerzéséhez, igényléséhez, szabadidő szervezéséhez kapcsolódik a kliens állapotához igazodó segítés.

Szolgálatunkat a ránk bízott gondozottak megsegítésével, valódi közösségben igyekszünk betölteni. Emberiesség, szakmaiság jellemzi segítőink munkáját. Az évek során életformává, éltető szolgálattá lett számunkra a betegekkel való közösségvállalás.

Abból kell kiindulnunk: „a diakóniai intézmény az a hely, ahol a szeretet ereje az ember üdvét és gyógyulását szolgálja, a gondozást végzőkét is. A szeretet parancsa Jézus értelmezése szerint meghívás arra, hogy a szenvedők és a szenvedés sokaságának láttán belemerüljünk a szeretet áramlatába, és engedjük, hogy magával sodorjon bennünket. Ahol ez történik, ott Jézus Krisztus igazi egyháza ölt testet.” (Alfred Jäger)

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Debrecen, Hatvan u. 1/C
Település:
Irányítószám: 4025
Ország: Hungary
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Alapítás éve: 2007
Honlap: www.ttre.hu
Telefonszám: +36 52 324 492
E-mail: kozossegi.ellatasok@reformatus.hu
teljes akadálymentesítés
Bibliaóra
igény szerinti foglalkozások
kézműves foglalkozás