Keresési találatok

Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona

“Támogat az Úr minden elesettet… Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.” (Zsolt 145, 14a, 17)

 

NYÍRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE IDŐSEK OTTHONA

Ibrány város 1993. november 1. napjától rendelkezik városi ranggal. A település a Rétköz nyugati részében fekszik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeszékhelytől, Nyíregyházától légvonalban kb. 19 km-re a Lónyai – csatorna és a Tisza között található. Nyíregyházától autóbuszon 27 km az út. Észak-déli irányban 14,5 km, kelet-nyugati irányú kiterjedése pedig 4,8 km. Északon a Tiszával, Keleten Nagyhalásszal, délen Kótajjal, nyugaton Buj, Paszab, Tiszabercel településekkel határos.
A város dinamikusan fejlődő, amelyet jól szemléltet a 2002-ben a Széchenyi terv keretében kiírt pályázaton elnyert, és saját forrásból létesült, akkor még önkormányzati fenntartású, 20 férőhelyű, emelt szintű ellátást biztosító idősek otthona.
2004. július 2-án fenntartóváltás történt, az intézmény fenntartói jogát a Nyírségi Református Egyházmegye vette át Irány Város Önkormányzatától.
Az új fenntartó további bővítést hajtott végre, jelenleg az idősek otthona integrált intézményként működik 70 férőhellyel.

Az intézmény szolgáltatásairól

A fenntartó feladata a 70 férőhelyes idősek otthonának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott feltételek szerinti működtetése, a bentlakók ellátása, életkörülményeinek biztosítása, étkeztetés-, egészségügyi – orvosi ellátás biztosítása, és a lakókkal kötendő megállapodás alapján egyéb ellátások biztosítása. Az ellátotti körbe az önmagukról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondozottak tartoznak. Az intézmény ellátási területe az ország egész területére kiterjed.

Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra. Az intézményi szolgáltatások igénybevétele lehetőséget nyújt az elmagányosodás negatív hatásának kivédésére, szellemi leépülés kockázatának csökkentésére, a fizikai aktivitás megőrzésére. Ellátási területe Ibrány város.

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, illetőleg azt is, aki kora, vagy egészségügyi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.

A házi segítségnyújtást az Ibrány város közigazgatási területén élőknek biztosítjuk. E szolgáltatásban gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

A házi segítségnyújtás kiegészítő tevékenységeként működtetjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 45 készülék alkalmazásával Ibrány város, mint gesztor település valamint környező 4 település közreműködésével. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, valamint szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

Az intézmény fő, meghatározó ellátási formája a tartós bentlakásos szolgáltatás. Az intézményi felvétel szóban, írásban kezdeményezhető, e célra kérelem nyomtatványt bocsátunk az igénylő rendelkezésére. Szóban előterjesztett igény esetén segítséget nyújtunk a kitöltéshez. Az igénylő saját környezetében megismert egészségügyi, szociális körülményei alapján az intézményvezető dönt a felvételről. Az igénybevevővel az ellátás igénybevételét megelőzően az intézményvezető megállapodást köt. A leendő lakó részletes tájékoztatást kap az intézményi ellátás feltételeiről, valamint a házirendről.
Jellemzően 1, illetve 2 férőhelyes elhelyezést biztosítunk, a lakószobák többségéhez fürdőszoba és telefon is tartozik. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az igénybevevő saját bútorzatával rendezze be a lakószobát, valamint magával hozhassa személyes használati tárgyait.
Két társalgó áll rendelkezésre a foglalkozások tartására, társas kapcsolatok ápolására. Mindkét helyiség étkező céljára is szolgál.
A fenntartó külön főzőkonyháról biztosítja a napi háromszori étkezést, így csak melegítő konyha működik. Teakonyhák is igénybe vehetők kisebb ételkészítésre, melegítésre. Biztosítjuk a rendeletben előírt gyógyszereket, valamint az orvosi alapellátást. Szükség esetén az intézmény járművével, mentővel elérhető a járó beteg és a kórházi szakellátás (mentőállomás és az orvosi rendelők intézmény szomszédságában). Az intézményben orvosi szoba, betegszoba rendelkezésre áll.

Az intézmény utcafrontja, és belső udvara parkosított. Parkolási lehetőség a belső udvarban kialakított pakolóban van. Gyalogszerrel is, akár 5 perc alatt elérhető a város központja, üzletek, posta, polgármesteri hivatal, művelődési központ, piac stb.

Nyitottak vagyunk, nem követelmény a vallásos meggyőződés, azonban elvárt az intézmény házirendjének maradéktalan betartása.
Az intézményben heti két alkalommal van református, míg havonta egy alkalommal katolikus istentisztelet, ám a város három történelmi egyházának kapui nyitva állnak a vallásukat ily módon gyakorolni kívánó lakóink előtt is.
A mentálhigiénés munkatársi feladatokat református lelkészek látják el, és foglalkozás szervező segíti a lakók életvitelét, képességeik fenntartását, habilitációját.
A művelődési központ különböző szolgáltatásai, és rendezvényei is elérhetőek. A civilszervezetekkel (Nyugdíjasok Egyesülete, RIKE, stb.), óvodákkal, iskolákkal jó kapcsolataink vannak, így ők is gyakran látogatják időseinket. Tavasszal, amint az időjárás engedi, kirándulásokat is szervezünk a felmért igények szerint.
Az önmaguktól járásra képtelen lakóknak lehetőséget biztosítunk a rendszeres szabad levegőn való tartózkodásra, valamint gyógy masszőr segítségével segítjük fizikai aktivitásukat.
Elősegítjük a családi kapcsolatok ápolását, fenntartását. Látogató fogadására a lakószobában, illetve a társalgókban is lehetőség van.

Intézményünk az alapellátástól a bentlakásos ellátásig terjedően széles körű szolgáltatásokat nyújt, igyekezve lefedni az ellátási területen felmerülő szerteágazó igényeket, középpontba helyezve a testi-lelki-szellemi szükségleteket.

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Ibrány, Lehel u. 43-45.
Irányítószám: 4484
Ország: Hungary
Fenntartó: Nyírségi Református Egyházmegye
Alapítás éve: 2004
Telefonszám: +36 42 200 256
E-mail: ebredes12@gmail.com
teljes akadálymentesítés
Bibliaóra
fodrász
igény szerinti foglalkozások
lift
kézműves foglalkozás
gyógytorna
kert
kirándulások
családi nap
az intézmény fogad önkénteseket

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

Gondviselés Háza Református Idősek Otthona

orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, ...
orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, lelkész, vallásgyakorlás, Oszd meg másokkal is! ...

Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek Otthona

 „Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk ...
 „Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!” Zsolt. 68,20 Otthonunk 2003-ban épült, és 2004. január ...

Gégényi Református Egyházközség „Immánuel” Idősek Nappali Otthona

Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít ...
Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok gyakorlásárara, kézműves foglalkozásokra, a hitélet ...