Keresési találatok

Nyírpazonyi Református Egyházközség Simeon Szociális Szolgáltató Központ

                „ Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR – : békességet és nem romlást tervezek, és végül megadom nektek, amiben reménykedtek.” (Jeremiás 29:11)

 

A Nyírpazonyi Református Egyházközség fenntartásában működő Simeon Szociális Szolgáltató Központ 2002. év végén kezdte meg a működését. Feladatunk, hogy teljes körű gondozást nyújtsunk bentlakásos formában olyan időskorú személyeknek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Az otthon szép és rendezett lakókörnyezetben, Nyírpazony község központjában található, a Református Templom közvetlen szomszédságában. A lakóépületek nagyon szép parkkal és udvarral rendelkeznek, melyben virágokkal és pihenőpadokkal tettük hangulatossá az itt lakók mindennapjait. Az intézménynek helyet adó épület világos szobákkal, széles folyosókkal, tágas nappali helyiségekkel és ebédlővel rendelkezik. Az intézmény teljesen akadálymentesített, valamint a közlekedést egy személyfelvonó lift is könnyíti. Az elhelyezés 1 és 2 ágyas lakószobákban történik, minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Az intézményben 10 férőhellyel működik egy „demens” részleg, melynek kialakítása, felszereltsége lehetővé teszi a súlyos betegségben szenvedő idős emberek számára a magas színvonalú ápolást, gondozást. Idősotthonunk a nap 24 órájában biztosítja az állandó gondozói felügyeletet, a napi háromszori étkezést, szükség esetén pedig a diétás étkezést is.
2014. év tavaszától nem csak alap, hanem szakápolási feladatok ellátására is engedéllyel rendelkezünk, így a szakápolási feladatokat igénylő betegségben szenvedő lakókat is magas szakmai biztonsággal látjuk el. A gondozás az idős emberek szükségleteinek figyelembevételével valósul meg, amelybe bele tartozik:
a napi háromszori étkezés saját konyhás ebédlőben, orvosi előírás alapján diétás étkezés
rendszeres háziorvosi és szakorvosi ellátás (otthonunk saját orvosi rendelővel rendelkezik)
a gyógyszerellátás keretében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodunk a háziorvos és a szakorvosok által felírt gyógyszerek beszerzéséről, az intézmény orvosa által összeállított alaplista szerinti gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk
a 24 órás nővérszolgálat
az egyéni és csoportos mentális gondozás
a napi foglalkozások keretén belül sokszínű, változatos foglalkozásokat tartunk: kézműves alkalmak – díszek készítése az évszakoknak megfelelően – felolvasás, filmnézés, előadások, szellemi vetélkedők
a saját mosodában történő mosás, vasalás, varrás
a szobák és közösségi helyiségek rendszeres és alapos takarítása
a heti kétszeri csoportos gyógytorna, szakorvosi előírás alapján egyénileg is
a lakóink rendelkezésére áll egy Jade köves masszázságy
a fizikai segítségen kívül, és a szellemi frissesség karbantartása mellett nagyon fontos számunkra a lélek ápolása, ezért lehetőséget biztosítunk az aktív hitélet gyakorlására, amely nagymértékben hozzájárul a lakók lelki békéjének fenntartásához. Vasárnaponként Istentiszteleti közösségben lehetünk együtt, csütörtökönként bibliaórát tartunk, valamint naponta vannak reggeli áhítatok.
a fakultatív programok (egyházi-állami ünnepek látogatása, kirándulások, a testvérintézmények rendezvényein való részvétel)
az alapszolgáltatást meghaladó programok, szolgáltatások: pl. pedikűr, fodrászat.
A 2004-ben megvalósult szervezeti integráció után, az integrált intézményi struktúrában a bentlakásos ellátási forma mellett a következő alapszolgáltatások működnek:

1. Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés ellátási forma keretein belül a napi egyszeri meleg étkezést biztosítjuk a település mindazon lakói számára, akik életkoruk, vagy szociális helyzetük okán más módon nem tudnak meleg ételhez jutni.
az intézmény 250 adagos saját konyhával rendelkezik
házias jellegű ételeket biztosítunk az igénybevevőknek
az étkezés igénybevétele a hét 6 napján történik, de szükség esetén vasárnap és munkaszüneti napokon
is tudjuk biztosítani az ellátást
az étel térítésmentes kiszállítása a Szolgáltató Központ által biztosított gépjárművel történik, mely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel

2. Idősek klubja
Intézményünk szervezett formában, külön erre a célra berendezett klubhelyiségben biztosítja a napi együttlétet klubtagjaink számára, ahol színes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, illetve hangulatos rendezvényekkel tarkított napokat tölthetnek el az igénybevevők. Ezen felül évente több alkalommal szervezünk kirándulásokat az ország különböző pontjaira, amelyeken a klubtagjaink nagyon szívesen vesznek részt.
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő:
18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az idősek klubja keretein belül egészségügyi, pszichés ellátást, valamint tartalmas klubéletet biztosítunk azok részére, akik még koruknál fogva képesek klubunkba bejárni.
Segítő és célzott beszélgetéseket alkalmazunk, melynek célja, hogy a klubtag képes legyen túljutni szenvedő, problémákkal terhelt, cselekvésében akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait.

3. Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtást biztosítunk a község mindazon idős lakói számára, akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt az önálló életvitelük fenntartásában, saját lakókörnyezetükben, segítséget igényelnek.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását
az orvos utasítása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését
az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést
az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében történő közreműködést
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást
segítségnyújtást az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában
az ellátást igénybe vevő segítését a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.

Célunk, hogy ellátottjaink nyugodt és biztonságos környezetben, valamint tartalmas és családias közösségben éljék mindennapjaikat. Ugyanakkor egyházi Intézményként abban is felelősséget érzünk ellátottaink irányába, hogy előretekintve közösen készüljünk arra, hogy a földi élet még nem az élet teljessége! Intézményünk nevét a Bibliából ismert öreg Simeonról kapta (Lukács 2, 21-35), akinek volt egy hitben elnyert csodálatos életszemlélete, melyben teljes mértékig Isten szavára hagyatkozva tudott élni, és az életből való elmenetelre készülni. A kisded Jézussal való találkozás megerősítette őt hitében, és boldog bizonyossággal, szent nyugalommal tudta zárni földi pályafutását, hogy folytassa azt az örökkévalóságban. Ezt a bizonyosságot, békességet szeretnénk mi kínálni a Krisztussal való találkozás, közösség lehetősége által mindazoknak, akik közöttünk élnek. Küldetésünk tehát több és nagyobb, mint amit az intézményi keretek törvényi előírása ránk ruház, de örömmel igyekszünk ennek a nagyobb, magasabbról kapott feladatnak is eleget tenni.

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Nyírpazony Árpád út 79.
Irányítószám: 4531
Ország: Hungary
Fenntartó: Nyírpazonyi Református Egyházközség
Alapítás éve: 2002
Telefonszám: +36 42 530 041
E-mail: simeon.otthon@gmail.com
teljes akadálymentesítés
Bibliaóra
igény szerinti foglalkozások
lift
kézműves foglalkozás
gyógytorna
kirándulások

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

Gondviselés Háza Református Idősek Otthona

orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, ...
orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, lelkész, vallásgyakorlás, Oszd meg másokkal is! ...

Saperta Gondozási Központ

Oszd meg másokkal is! ...
Oszd meg másokkal is! ...

Kőrösladányi Református Egyházközség Idősek Otthona

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek ...
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, ...