Keresési találatok

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ

          “Veletek vagyok minden napon. Máté 28:20”

 

A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ létrehozásának és működtetésének célja, elsősorban Hajdúböszörmény település időskorú, fogyatékos, lelki, szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, alap- és szakosított ellátási forma keretében. A magas minőségű szolgáltatások célja, a speciális szükségletekkel rendelkező, idős, fogyatékos személyek önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése. Továbbá a szociális, diakóniai szolgáltató rendszer fejlesztése, bővítése, a professzionális alapokra épülő helyi szociálpolitika megújításában, kialakításában való aktív közreműködés, a jelentkező szociális szükségletekre adekvát válaszok kimunkálása, a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról szóló, 2000. évi II. törvény és a mindenkor érvényes jogi keretek között.

Szociális étkeztetés

Intézményünk napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak az igénylőknek, akik nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülnek.

Az étkeztetésigénybe vehető:
– elvitellel
– helyben fogyasztással
– lakásra történő szállítással
Az ellátást igénylő egészségi állapotára tekintettel, illetve a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést is biztosít az intézmény.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében feladatunk a szolgáltatást igénybe vevő, elsősorban az önmaga ellátására saját erőből teljesen már nem képes személy, saját lakókörnyezetében, otthonában történő gondozása.
Különösen segítséget nyújtani a személyi és környezeti higiénia fenntartásához, orvosi ellátáshoz, a gyógyszerek beszerzéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, a napi életviteli tennivalók ellátásához, a környezetével való kapcsolattartáshoz, a szabadidős, rehabilitációs, foglalkoztató programokon való részvételhez.
Meghatározott gondozási szükséglet alapján napi 1-4 órában biztosítjuk az ellátást munkanapokon.
Fogyatékosok nappali ellátása

Szolgáltatásunkba szeretettel várunk minden olyan fogyatékossággal élő személyt, akik igényt tartanak saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokra, társas együttlétre, szabadidő kellemes hasznos eltöltésére. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítva nyújtjuk.
Törekszünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezni, valamint helyet biztosítani a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Szolgáltatásaink nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működnek.
Magas színvonalú tárgyi feltételekkel rendelkezünk–sószoba, kreatívszoba, tornaterem—teljeskörűen akadálymentesített épületben, 2 csoportban fogadunk elsősorban enyhe és középsúlyos értelmileg sérült vagy autista igénylőt.

Intézményünk azonban nem tud ellátást biztosítani azon a személyek részére , aki veszélyeztető magatartást tanúsítanak, illetőleg orvosi ellátást és állandó ápolást igényelnek vagy fertőző betegségben szenvednek.

Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás célja, a hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények biztosítása, egyedüllétének megszüntetése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Az idősek nappali ellátása kiegészül demens személyek nappali ellátásával.
Hétfőtől péntekig naponta 8 és 16 óra között tartunk nyitva.
Feladatink:
– a folyamatos felügyelet,
– a társas kapcsolatok kialakulásának fenntartásának biztosítása
– alapvető higiéniai szükségletek kielégítése
– szabadidős programok szervezése
– egészségügyi alapellátás megszervezése és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése
– hivatalos ügyek intézésének segítése
– igény esetén étkezés biztosítása
Az Idősek otthona

Az idősek ápolását-gondozását nyújtó intézményi ellátást azok a személyek jogosultak igénybe venni, akik 18. életévüket betöltötték és önmaguk ellátására csak részben vagy egyáltalán nem képesek, továbbá olyan betegségben szenvednek, amely tünetegyüttes rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Az intézmény a Református Egyház gyakorlata és hitelvei szerint működik
Az intézmény a kötelező alapellátáson túl térítésmentesen szervez az ellátottak részére évente belföldi kirándulást, más intézmények rendezvényein való részvételt, rendszeres gyógytornát, valamint sószoba igénybevételét biztosít. Intézményen belül térítéssel biztosít fodrász, manikűr, pedikűr szolgáltatást igény szerint.

Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona:

A 12 férőhelyes lakóotthonunk integrált intézményi háttérrel működik, és a térségben komoly hiányt pótolt a létrehozása.

Ellátottaink a jogszabályokban meghatározott kötelezően ellátandó feladatainkon túl, egy érzékelhető és biztonságos lakókörnyezeti háttérrel, hetente többször vesznek részt fejlesztő foglalkozásokon szakemberek vezetésével, a legmegfelelőbb eszközök használatával. Kézműves termékek, rajzok, textilmunkák, égetett kerámiák kerülnek ki kezeik alól, melyekben sokszor az ép, egészséges emberek csodálják, mire is képes egy fogyatékkal élő ember és egy elhivatott szakember, ha a megfelelő felszerelés birtokában lehet.
A fogyatékossággal élőknek meghatározó nehézségeik vannak a tanulás, önálló életvitel, észlelés, beszéd, motoros és szociális területen. Állapotuk nem gyógyszeres kezeléssel befolyásolható. Egyszerre van szükségük élethosszig tartó tanításra, szociális támogatásra, szükségleten alapuló fejlesztésre és megértésen alapuló tiszteletre. Minden szolgáltatásunk arra irányul, hogy képességeiket olyan mértékben fejleszthessük, hogy a társadalmi életbe való bevonásuk minél hatékonyabb legyen.

 

 

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Hajdúböszörmény Budai Nagy Antal u. 82.
Irányítószám: 4220
Ország: Hungary
Fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség
Alapítás éve: 2011
Honlap: www.hbrefkalvinter.hu
Telefonszám: +36 52 561 056
E-mail: kalvinrefszszk@hbrefkalvinter.hu
teljes akadálymentesítés
Bibliaóra
nyaralás
kis létszámú gondozási egység
igény szerinti foglalkozások
környezettudatos energiahasználat
lift
kézműves foglalkozás
gyógytorna
kert
kirándulások
családi nap
az intézmény fogad önkénteseket
sószoba

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

Ékes Kapu Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Oszd meg másokkal is! ...
Oszd meg másokkal is! ...

István Református Támogató és Házigondozó Szolgálat

Oszd meg másokkal is! ...
Oszd meg másokkal is! ...

Gondviselés Háza Református Idősek Otthona

orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, ...
orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, lelkész, vallásgyakorlás, Oszd meg másokkal is! ...