Keresési találatok

Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség Tanyagondnoki Szolgálat I. és II. Debrecen-Nagycsere-Halápi Ref. Missziói Egyházközség Tanyagondnoki Szolgálat (Haláp) Nagycsere Tanya Református CsaNa Családi Napközi

    „Isten országa olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” (Mk 4:30-31)

Az intézmény rövid története:

A Tanyagondnoki Szolgálat 2010 januáAz intézmény röAzvid trjában indult, a nagy igényre való tekintettel 2011 elején további két szolgálat indult. A Családi Napközi 2011 őszén indult, egyre nagyobb igény mutatkozik erre a típusú ellátási formára is.

Az intézmény elhelyezkedése:

A Tanyagondnoki Szolgálatok székhelye Nagycserén van, a Családi Napközi szintén Nagycserén működik. Nagycsere közigazgatásilag Debrecen városához tartozik, Debrecentől 10 km-re található.

Tárgyi körülmények:

A Tanyagondnoki Szolgálatok tanyagondnokai az egyházközség tulajdonában lévő szolgálati személygépkocsikkal végzik a szolgáltatást. A Családi Napközi az egyházközség gondnokának tulajdonában álló családi házban működik.

Szakmai koncepció röviden (4-5 mondat):

A Tanyagondnoki Szolgálat igénybevételére minden nagycserei és halápi lakos jogosult.

Az idős, beteg, rászoruló, valamilyen formában hátrányos, kiszolgáltatott emberek segítését végezzük.

Elsődleges célja a Tanyagondnoki Szolgálatoknak, hogy az egészségügyi intézményekbe, háziorvoshoz, szakrendelésekre, gyógyszertárba eljuttassuk azon személyeket, akik élethelyzeti, anyagi, szociális, egészségügyi helyzetükből eredően ezt másképp megoldani nem képesek. Gyülekezetépítési szándék: megmutatni Isten ingyen szeretetét, kegyelmét, gondviselését.

A Családi Napközi célja, hogy a gyermekekkel és szüleikkel rendszeres napi kapcsolatba kerüljünk, egy olyan településen, ahol nincsen iskola, hiszen egy pár évvel korábban gazdasági szempontokra hivatkozva megszüntették. A Családi Napközit egy pedagógus házaspár működteti, akik a gyülekezet aktív, szolgáló tagjai.

Gyülekezeti szándék: a jövő egyháza tagjainak nevelése, képzése.

 Lelki alkalmak:  Az istentiszteletekre, bibliaórákra a tanyagondnokok hívogatnak és szállítanak ellátottakat. A Családi Napközi vezetője pedig hívogatja és várja a gyerekeket szüleikkel együtt a havonta tartandó gyermekistentiszteletekre.

 

Tanyagondnoki Szolgálatok és Családi Napközi, amelyekbe a keresztyén, református értékeket igyekszünk felmutatni, láthatóvá tenni naponként.

 

Kapcsolat a helyi gyülekezettel:

Az egyházközség a fenntartója a Tanyagondnoki Szolgálatnak és a Családi Napközinek.

Az egyházközség alkalmaira és programjaira mindig hivatalosak az ellátottak is.

A Szolgálatok alkalmazásában lévő személyek keresztyén, református emberek.

 

Személyei feltételek:

 Munkatársak száma: 4. Keresztyén, református, szolgálatkész emberek.

 

A szolgáltatások iránti kereslet:

A Tanyagondnoki Szolgálatokat az egészségügyileg, szociálisan, anyagilag rászoruló emberek veszik igénybe.

A Családi Napközit a Nagycserén és Halápon élő szülők gyermekei veszik igénybe, amely szülők szeretik, ha gyermekük napközbeni ellátása családias, keresztyén közegben történik.

 

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Haláp 360.
Település:
Irányítószám: 4077
Ország: Hungary
Fenntartó: Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség
Alapítás éve: 2010
Telefonszám: 36 30 748 2242
E-mail: zoltan.jenei81@hotmail.com

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

Debreceni Ispotály – Integrált Szociális Intézmény

Intézményünk szociális alapellátás keretében idősek nappali ellátását, házi ...
Intézményünk szociális alapellátás keretében idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést működtet, és gyerekek napközbeni ellátása keretében családi napközi ...