Properties listed in "Debrecen"

Intézmények összehasonlítása

Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat

“Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad ...
“Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az ...

Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség Tanyagondnoki Szolgálat I. és II. Debrecen-Nagycsere-Halápi Ref. Missziói Egyházközség Tanyagondnoki Szolgálat (Haláp) Nagycsere Tanya Református CsaNa Családi Napközi

    „Isten országa olyan, mint a mustármag: mikor elvetik ...
    „Isten országa olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és ...

Debreceni Ispotály – Integrált Szociális Intézmény

Intézményünk szociális alapellátás keretében idősek nappali ellátását, házi ...
Intézményünk szociális alapellátás keretében idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést működtet, és gyerekek napközbeni ellátása keretében családi napközi ...

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskolája

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és ...
A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája a debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő többcélú ...

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások – Szenvedélybetegek közösségi ellátása

“és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg ...
“és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. ” (Fil 4,7) Ellátási terület: ...

Tiszántúli Református Egyházkerület Közösségi Ellátások – Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

“Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, ...
“Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. ” (Zsolt 50,15)   Ellátási terület: Debrecen Megyei ...

Széchényi kerti Református Szociális Szolgálat

Szeretettel szolgálni! A Széchenyi kerti Református Szociális Szolgálat ...
Szeretettel szolgálni! A Széchenyi kerti Református Szociális Szolgálat 2012.01.01-én kezdte meg működését Debrecen város közigazgatási területén. Integrált intézményünkben három típusú ...

Tiszántúli Református Egyházkerület Támogató Szolgálata

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” ApCsel 20,35 A ...
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” ApCsel 20,35 A szolgálat azzal a céllal alakult, hogy a fogyatékkal élőket, ellátást igénylőket a ...